logo

тел: 02 6091-885 моб: 070/217-346

емаил: travel@solvex.net

Локација: Бул. Јане Сандански 67, Скопје


Дома >> Грција

Грција

   


Опис на државата:

Грција се наоѓа во југоисточна Европа, на јужниот крај на Балканскиот полуостров.Се граничи со Албанија, Македонија и Бугарија на север, а со Турција на исток. На исток и југ излегува на Егејско море, а на запад на Јонско море. Се состои од еден планински полуостров на јужниот дел на Балканот Пелопонез и помали острови (1400 од кои 227 се населени),како што се Крит , Лезбос, Киос и др.

Главен град :
Атина

Клима:
Климата е слична како и во медитеранските области. На пониските места летата се суви и топли а зимите се благи  и дождливи. Планинските предели се поладни со значително повеќе дожд во летните месеци. Снег и мраз има ретко во рамнините но затоа планинските предели знаат да замрзнат.

Население:
10,964, 020 жители.
98% од населението во Грција се Грци, 1% од населението се Муслимани со турско потекло. Околу 100.000 Муслимани живеат во Тракија. Остатокот од населението го сочинуваат Словени, Албанци, Ерменци, и Власи.

Природни богатства:
Во Грција нема многу природни богатства со поголема економска вредност. Само 23%проценти од земјиштето е обработливо, а остатокот го сочинуваат планински предели. Државата располага со поголеми количества петролеум кои се наоѓаат на островот Тасос. Може да се најдат боксит и железо, но и минералите тука не изобилуваат.

 

 ПОНУДИ Грција - Резултати од пребарувањето